Naprapati

Naprapatene gir manuell behandling av muskel- og leddplager, både akutt, kronisk, forebyggende og rehabiliterende. Pasientens anamnese (pasientens historie), undersøkelser og tester danner grunnlaget for den individuelle behandlingen. Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Alle behandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetoder.

Doktorgaarden-Naprat-og-massasje-behandling-naprapati.jpg

Ved å kombinere ulike behandlingsteknikker vil en behandling hos naprapat redusere muskelsmerter og dårlig bevegelse. Behandling av idrettsskader og forebygging innenfor idrettsmiljøer er også et viktig arbeidsområde for naprapatene. Flere idrettsforeninger, klubber og lag er tilknyttet eller benytter naprapater til behandling og forbyggende tiltak, med godt resultat. 

Behandlingsmetoder  

Artikulering er en behandlingsmetode som brukes for å øke bevegeligheten i ledd.

Ergonomisk rådgivning både hva gjelder fritid og arbeidsplass.

Hjemmeøvelser/trening gir naprapaten til sine pasienter både for å forebygge og rehabilitere.

Manipulasjon er en teknikk der man med ulike behandlingsgrep normaliserer bevegeligheten og funksjonen i ulike ledd. Her bruker naprapaten veldig spesifikke grep, som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.

Massasje av muskler og bindevev for å myke opp vevet, minske muskelspenning og øke gjennomblødningen.

Mobilisering er en form for veldig spesifikk og leddnær tøyning som brukes for å normalisere bevegeligheten mellom ledd.

Muskeltøyning for å senke muskelspenning og øke fleksibiliteten.

Triggerpunktsbehandling for å minske en viss type smerteutstråling. De spente muskelstrengene behandles med flere ulike metoder for å senke muskelspenning.

Hvordan foregår behandlingen?

Om Naprapati - Norges Naprapatiforbund

Når en pasient kommer til en naprapat for første gang, innledes besøket med en anamnese. For å finne årsaken til pasientens smerter er det viktig å foreta en gjennomgang av pasientens sykdomshistorie og livssituasjon. Deretter foretas det en rekke kliniske tester for å finne årsaken til smerten. Naprapaten stadfester hvilke strukturer som er påvirket, og om det foreligger nevrologiske eller sirkulatoriske forstyrrelser. Testene avdekker også eventuelle alvorlige sykdomstilstander, der pasienten oppfordres til å kontakte lege.

Behandlingene varierer mye, avhengig av smertens karakter, årsak og lokalisering. Behandlingen er basert på anerkjente behandlingsmetoder som manipulasjon, mobilisering, artikulering, triggerpunktsbehandling, muskeltøyning, massasje, (elektroterapi), rehabilitering og trening.
 

Utdannelsen

Utdannelsen er en 4-årig heltidsstudie ved Naprapathögskolan i Stockholm. Siden den offentlige godkjennelsen i Sverige og Finland trådte i kraft i 1994 har et 5. turnusår kommet i tillegg for å oppnå en svensk godkjennelse/ legitimasjon. Under hele studietiden smeltes den teoretiske og praktiske undervisningen sammen i veilederstyrt praksis, der elevene behandler pasienter på skolens skoleklinikk. Skolen er støtteberettiget av Statens Lånekasse.
 

Hva er Naprapati?

Selve navnet kommer fra det tsjekkiske ordet "napravit" som betyr å korrigere, og greske "pathos" som betyr lidelse eller smerte. Satt sammen betyr det "å korrigere årsaken til smerte."

Yrket oppstod i 1907 da den amerikanske kiropraktoren Oakley Smith formulerte grunntesene for naprapatien. Smith konsentrerte seg om hele kroppen - ikke bare skjelettet, men også muskler og sener som er knyttet til det. På sin studiereise gjennom Europa fikk han kontakt med tsjekkere som delte hans syn på helhetlig behandling, og en egen skole i naprapati ble grunnlagt i Chicago 1907. Siden den gang har yrket utviklet seg mye, blant annet på grunn av nyere forskning.

Naprapati er en sterkt voksende yrkesgruppe i Norge. I vårt naboland Sverige er det naprapatene som står for de fleste behandlinger av muskel- og skjelettlidelser pr. år.

kilde: http://www.naprapat.org/


Våre behandlinger