Behandling av barn

Behandling av barn

Behandlingen for barn er svært skånsom og ikke sammenlignbar med manuell behandling for voksne. Ved hjelp av lette trykk og myke mobilseringsteknikker kan naprapaten behandle spenninger og nedsatt bevegelighet i de øvre nakkeledd og virvelsøylen. Behandlingen er smertefri, og hensikten er å skape en bedre forutsetning for en uforstyrret motorisk utvikling.

Etter en mobiliserings-behandling er det viktig å se om barnet kan utnytte seg den gjenopprettede bevegelsesfriheten i nakke og virvelsøyle, og dermed gjenskape en normal og symmetrisk bevegelsesutvikling.

Målet med behandlingen er at barnet kan så raskt som mulig bevege seg fritt og utfolde seg uten å måtte kompensere. Det er alltid mer slitsomt å kompensere enn å kunne bevege seg fritt. Barnet vil raskere bli mer tilfreds og sikker i sin motorikk. Dette er viktig med tanke på at et barn utvikler seg meget raskt.

Behandling av barn er en tilleggsutdanning Astrid og Kari hos Doktorgården Naprapati & Massasje har tatt.

 

KISS/KIDD - Behandling av barn

KISS

Øvre nakkeledd indusert symmetri forstyrrelse

Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störung

Kinematic Imbalance due to Suboccipital Strain

Begrepet KISS er en «øvre nakkeledd induserte symmetri-forstyrrelse», som viser til sammenhengen mellom en feilfunksjon i de øvre nakkeledd og en forstyrret motorisk utvikling

KIDD

Øvre nakkeledd indusert dyspraksi og dysgnosi

Dyspraksi: “fumle-tumle-syndrom”, dvs. problemer med fin- og grovmotorikken, planlegge bevegelser, dosering av kraften osv.

Dysgnosi: problemer med automatisering av motorikk

KIDD utvikler seg ofte hos barn med en ubehandlet KISS-symptomatikk. Barna er ofte preget av en asymmetri og en nedsatt integrering av sansene. De klarer ikke å utfolde seg fritt. De vil, men får ikke til.

KISS

Normalt kan barnet tåle de store belastninger som den utsettes for ved en fødsel. Utsettes nakken for et uhensiktsmessig drag eller en vridning, kan det oppstå forstyrrelser og spenninger i nakken. Den øvre delen av nakken har størst bevegelighet i ryggsøylen og er dermed mest sårbar.

Typiske tegn og symptomer

 • Utrøstelig skrik, som lett kan forveksles med kollikk. Typisk for kollikk-gråt er at barnet gråter etter et måltid, gråten avtar etter en rap, gulp, promp eller avføring.

 • Barnet ligger i en tvangsstilling, som populært kalles en favorittside. Ofte ligger de som en C (banan) eller med hodet bakover i en overstrekk.

 • Barnet er ofte urolig og utilfreds.

 • Barnet har vansker med å ligge på magen og dette kan forstyrre kroppskontakten, da det blir et problem å ligge mage mot mage og kunne smyge seg inntil mor/far (når kroppslig nærhet utløser ubehag).

 • Asymmetrisk motorisk utvikling

 • Asymmetrisk hofteutvikling

 • Asymmetrisk hodefasong og en evt ansiktsasymmetri

 • Forstyrret søvn

 • Lett utløsbar skrekkrefleks (Mororefleks)

 • Nedsatte sensoriske erfaringer

 • Ammeproblemer

 • Gulper mye

 • Forstoppelse

 • Forsinket motorisk utvikling

Har barnet ditt noen av de nevnte symptomene kan det lønne seg å sjekke ut om det kan være en KISS-problematikk. Undersøkelsen og behandlingen er smertefri for barnet.

Ikke alle barn som gråter har kollik. ( iflg. Internasjonale studier er det kun 5%)

KIDD

«De fleste barn vokser seg ikke ut av skjevheten, men inn i den»

Virvelsøylen og i sær de øvre nakkeledd er ikke bare ansvarlige for god holdning og motorikk, men er et sanseorgan som spiller en viktig rolle i forhold til oppfattelse, bearbeiding og videreformidling av sanseinntrykk.

Konsekvensene av en slik forstyrrelse kan vise seg på ulike måter:

 •  Barn som er klossete

 •  Strever med fin - og grovmotorikken

 • Dårlig koordinasjon

 • Hodepine

 • Konsentrasjonsvansker

 • Forstoppelse

 • Dårlig språkutvikling

 • Oppleves som hyperaktive og rastløse

 • Usikker balanse og kan ofte snuble

 • Passive

 •  Lese- og skrivevansker

Kilde: http://kiss-kidd.no/

Tilknytning

Svangerskap, fødsel og ukene etter fødselen er den mest sensitive tiden for tilknytning. Det spesielle båndet mellom mor og barn og far utvikles mest i denne tiden. Tilknytning-prosessene settes i gang når barnet trenger trøst og klarer å finne trøst og ro i mor/fars armer. Det skjer oftest i en god og nær kroppskontakt, helst mage mot mage. Dette gir barnet en følelse av å bli sett og møtt; jeg blir passet på og gis ubetinget sikkerhet, beskyttelse og trygghet. For mor/far betyr det at man lykkes i sin rolle som forelder og at man betyr noe for barnet. En følelse av nærhet og intimitet oppstår, og denne styrker tilknytningsbåndene og legger grunnlaget for en livslang familierelasjon.

Har barnet fått en ”kink” i nakken pga. en uforholdsmessig vanskelig fødsel, kan det føre til smertefulle, ubehagelige erfaringer når mor/far holder barnet sitt tett inntil seg slik de fleste foreldrene ønsker å gjøre. Eller at ammingen byr på ubehag og stress fordi barnet ikke har god nok bevegelse i nakken.

Kilde: http://kiss-kidd.no/

 

 

Våre behandlinger